Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων (υποβολές Ιανουάριος – Ιούνιος 2022), 5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ημερομηνία: 01/03/2023

Διαβάστε εδώ τον κατάλογο Χρηματοδότησης (υποβολές Ιανουάριος – Ιούνιος 2022)