Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση δύο νέων προκηρύξεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία: 24/02/2023

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημοσίευση δύο νέων προκηρύξεων με στόχο την υποστήριξη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας.

Την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημοσίευσε την «2η Προκήρυξη για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Στόχος της είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας της Ελλάδας, χρηματοδοτώντας την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Προκήρυξης είναι 7.560.000€ και η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να φθάσει τους 24 μήνες. Οι υποβολές των προτάσεων ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2023 (ώρα 12.00 μ) και ολοκληρώνονται στις 6 Απριλίου 2023 (ώρα 13.00 μμ.).

Λίγες μέρες μετά, το Ίδρυμα προχώρησε στη δημοσίευση και της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας». Όπως δηλώνει ο τίτλος της, η Δράση στοχεύει στην χρηματοδότηση της διεξαγωγής του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας – ΕΚΕ (European Social Survey-ESS) στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει τόσο την υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την έναρξη και την ολοκλήρωση της εν λόγω ΕΚΕ, όσο και τη διάθεση και προώθηση των ευρημάτων στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Οι υποβολές των προτάσεων ξεκινούν σήμερα (24/02/23, ώρα 12.00 μ.) και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 (13.00 μμ.). Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στις 250.000€ και η διάρκεια του έργου δύναται να είναι από 10 έως 18 μήνες.

Οι Επιστημονικοί/ες Υπεύθυνοι/ες υποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της εκάστοτε Προκήρυξης, αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «2η Προκήρυξη για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», θα βρείτε εδώ

 

Δελτίο Τύπου