Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δημοσίευση του 4oυ Τεύχους της Περιοδικής Ψηφιακής Έκδοσης Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων

Ημερομηνία: 23/02/2023

Δημοσιεύθηκε το τέταρτο τεύχος της περιοδικής ψηφιακής έκδοσης “Ο Αντίκτυπος των Δράσεων… «μέσα από τα μάτια» των δικαιούχων “. Στις σελίδες αυτού του τεύχους φιλοξενούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων με Φορέα Υποδοχής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι ίδιοι παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους έργα και μιλούν για τη γνώση που έχουν να προσφέρουν στον τομέα της Επιστήμης αλλά και τον αντίκτυπο αυτών στην κοινωνία συνολικά.

 

Βρείτε το νέο τεύχος εδώ