Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων Υποδράση 1, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 07/02/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • ΕΠ.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • ΕΠ.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
  • ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»