Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Θεματικό Σεμινάριο του ΕΚΚΕ για τον 10ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Ημερομηνία: 06/02/2023

Τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023, η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με τίτλο «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον 10ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Στάσεις, προσανατολισμοί και αξίες για την πολιτική, την κοινωνία και τους ‘Αλλους», και στόχο την παρουσίαση των επιστημονικών ευρημάτων του χρηματοδοτούμενου έργου «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΕ)».

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Δελτίο Τύπου