Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και των Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων της χώρας

Ημερομηνία: 27/01/2023

Την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023, σε συνέχεια της προσκλήσεως της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου, οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις Έρευνας είχαν μια συνάντηση εργασίας με τα Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου παρουσίασε εν συντομία την πορεία και τα επιτεύγματα του Ιδρύματος από την ίδρυσή του. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκει τη στενή σχέση με τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων της χώρας και εκφράζει την ικανοποίησή του από την συζήτηση που ακολούθησε. Οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για το Ίδρυμα και τις Δράσεις του, συμβάλλοντας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για το μέλλον της έρευνας στη χώρα.

Στόχος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η στήριξη της βασικής έρευνας που γεννάται μέσα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και η συνεργασία και η διαβούλευση με τις Διοικήσεις τους αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια ανάπτυξης της, καθώς και της ανάσχεσης της εκροής επιστημόνων.

Τέτοιες συναντήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την χάραξη στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Σχετικό αρχείο: Δελτίο Τύπου