Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης Υλοποίησης στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, Έκδοση 1.0

Ημερομηνία: 26/01/2023

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό Διαχείρισης Υλοποίησης στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”, Έκδοση 1.0