Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) & Επιστήμες Ζωής (ΕΠ.3), 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 23/12/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
  • Επιστήμες Ζωής (ΕΠ.3)