Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «Η κοινωνική οικονομία ως καταλύτης αναζωογόνησης των τοπικών κοινοτήτων. Κενά κτίρια γεμάτα ευκαιρίες», 9 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου “Rework Aegean”

Ημερομηνία: 08/12/2022

Την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 (11.00-13.00) διοργανώνεται η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Κόμβος διάχυσης της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση νέων NEET και την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος. Πιλοτική εφαρμογή στο Βόρειο Αιγαίο (ReWorkAegean)», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».

Η ημερίδα επιδιώκει να αναδείξει τα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την κεντρική ομιλία με τίτλο «Εναλλακτικές για την οικονομία, ένα πολύτιμο εφαλτήριο για τους νέους» και την παρουσίαση της πιλοτικής πρότασης “ReWork Aegean” με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου συνεργατικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των εμπλεκόμενων (ΝΕΕΤs, φορείς Κ.Ο., ιδιοκτήτες-τριες/διαχειριστές-στριες) και την ανάπτυξη ανοιχτών διαδικασιών συναπόφασης τόσο σε τοπικό, όσο και σε υπερ-τοπικό επίπεδο.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το κανάλι των διοργανωτών στο YouΤube (https://www.youtube.com/watch?v=0YPUwFVEz9w) και θα παραμείνει διαθέσιμη  μετά το πέρας της.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου για περισσότερες πληροφορίες: https://rework.aegean.gr/

Αφίσα εκδήλωσης