Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΑΣΤΕ-ΕΛΙΔΕΚ

Ημερομηνία: 25/11/2022
Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑστΕ) διοργάνωσε, την Τετάρτη 23.11.2022, την Ημερίδα «Χαρτογραφώντας την εγκληματικότητα και την ανασφάλεια στην περιφέρεια της Πρωτεύουσας, την εποχή της οικονομικής κρίσης». Την ημερίδα χαιρέτισε η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια κ. Ξένη Χρυσοχόου. Το Έργο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations – Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και υλοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου.
 
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της ημερίδας εδώ