Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Αυτοτελές Νομικό Γραφείο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 08/11/2022

Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Αυτοτελές Νομικό Γραφείο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., (Κωδ. Θέσης: ΣΟΧΝ4).

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ