Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης υπαλλήλου για το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 04/11/2022

Η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την με Α.Π. 57017/19.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μιας (1) θέσης υπαλλήλου για το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έως την 21η Νοεμβρίου 2022.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την με Α.Π. 57017/19.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μιας (1) θέσης υπαλλήλου για το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (Κωδ. Θέσης ΣΟΧΤΥ3) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ