Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9), 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 31/10/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)