Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 20/10/2022

Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για:
· Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με αντικείμενο τις Προμήθειες (Κωδ. Θέσης: ΣΟΧΠ2).
· Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με αντικείμενο την Ταμειακή Διαχείριση (Κωδ. Θέσης: ΣΟΧΤΔ3).

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση δυο (2) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), παρακαλώ πατήστε εδώ