Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 20/10/2022

Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για:
· Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με αντικείμενο τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωδ. Θέσης: ΣΔΑΘ2).
· Μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού), με αντικείμενο την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κωδ. Θέσης: ΣΕΔΗΣ2).

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση δυο (2) θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), παρακαλώ πατήστε εδώ