Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συναντήσεις και συζητήσεις με σημασία για το μέλλον της Βασικής Έρευνας

Ημερομηνία: 06/10/2022

Η υποστήριξη της Βασικής Έρευνας βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών συναντήσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ Χρίστος Δήμας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, όπου τον υποδέχθηκαν και τον ξενάγησαν η Πρόεδρος και τα Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου καθώς και η Διευθύντρια του Φορέα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική  συζήτηση για τα εργαλεία και τις πηγές χρηματοδότησης, αλλά κυρίως για τη δραστηριότητα του Ιδρύματος στο πλαίσιο της στήριξης της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 με την παρουσία του τίμησε και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής. Κατά την επίσκεψή του, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και η Διευθύντρια είχαν μια γόνιμη συζήτηση αναφορικά με το μέλλον της βασικής έρευνας στη Ελλάδα και ειδικότερα για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη χρηματοδότηση αυτής. Η επίσκεψη συνεχίστηκε με τη ξενάγηση του κ. Κυριαζή στα γραφεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα στελέχη του Φορέα.

Το θετικό κλίμα των συναντήσεων έκανε φανερό πως η συνεργασία όλων των αρμόδιων μερών παραμένει κύριας σημασίας για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από τη συνεχή και συνεπή ενίσχυση της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας.