Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Επιτυχείς ημερίδες ενημέρωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»

Ημερομηνία: 22/09/2022

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη (9.9.2022) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τη συμμετοχή πολλών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας στην Αθήνα (15.9.2022).

Διαβάστε το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου εδώ.