Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου “REWORK AEGEAN”: Μπορεί η κοινωνική οικονομία να «ξεκλειδώσει» ευκαιρίες για τους άνεργους νέους και τα αδρανή κτίρια;

Ημερομηνία: 14/06/2022

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Κόμβος διάχυσης της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση νέων NEET και την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος» (Rework Aegean) χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».

Μπορεί η κοινωνική οικονομία να «ξεκλειδώσει» ευκαιρίες για τους άνεργους νέους και τα αδρανή κτίρια;

«Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ). Κατοικίες και άλλα κτίρια που παραμένουν άδεια και παραδίδονται στη φθορά. Δύο πτυχές μία πραγματικότητας που χρονίζει σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Αναζητώντας δημιουργικές απαντήσεις σε αυτές τις καίριες προκλήσεις για μία βιώσιμη προοπτική και με όχημα την κοινωνική οικονομία, η ερευνητική ομάδα πίσω από το έργο Rework Aegean επιχειρεί να εφαρμόσει πιλοτικά στο Βόρειο Αιγαίο –και στη συνέχεια να επεκτείνει στην υπόλοιπη χώρα- μία ολιστική προσέγγιση που αφενός θα ενεργοποιεί τους νέους και αφετέρου θα αξιοποιεί το «αδρανές» κτιριακό απόθεμα».

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου και πληροφορίες για το έργο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://rework.aegean.gr/