Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων – «5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»

Ημερομηνία: 19/05/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων – «5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» για την περίοδο υποβολών 2 Μαρτίου 2021 – 30 Δεκεμβρίου 2021.