Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση της 3ης Τροποποίησης των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ΕΠ.3) Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4) «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 06/05/2022

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)