Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 21/04/2022

Το τηλεφωνικό κέντρο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας θα είναι ξανά διαθέσιμο από Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.