Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ευχές για το Πάσχα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 18/04/2022

Εγκάρδιες ευχές από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για ένα Καλό Πάσχα!