Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 22/12/2021

Η Προκήρυξη έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας χρηματοδοτεί υποτροφίες των Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 5.000.000€, ενώ η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 20 έως 36 μήνες, ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 4η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες θα συναντήσετε εδώ