Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4), 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 05/11/2021

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)