Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων, Εμβληματική Δράση «Το Αναδυόμενο Τοπίο Ψηφιακής Εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Υποδομών DARIAH και CLARIN»

Ημερομηνία: 27/10/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων για την Εμβληματική Δράση «Το Αναδυόμενο Τοπίο Ψηφιακής Εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Υποδομών DARIAH και CLARIN»