Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συμμετοχή του ερευνητικού έργου AI TRACE στο 17o Athens Digital Arts Festival

Ημερομηνία: 06/10/2021

 

Αυτήν την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021, ώρα 19:00, η ερευνητική ομάδα του AI TRACE  στα πλαίσια του 17ου Φεστιβάλ Αθηνών για τις Ψηφιακές Τέχνες, διοργανώνει μια διαδικτυακή ομιλία, στην οποία θα παρουσιάσει τις βασικές ερευνητικές θεματικές, το σκοπό και τον αντίκτυπο του έργου της.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Συναισθητική συσχέτιση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ψηφιακές τέχνες και το κοινό τους», χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων προς ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων.

 

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για την ομιλία στον παρακάτω σύνδεσμο: https://online.adaf.gr/events/ai-trace-talk/ ή να την παρακολουθήσετε live εδώ: https://online.adaf.gr/home/now-playing/.

 

Πηγή φωτογραφίας ADAF: από το επίσημο ιστότοπο του Φεστιβάλ