Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Το Αναδυόμενο Τοπίο Ψηφιακής Εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Υποδομών DARIAH και CLARIN»

Ημερομηνία: 01/10/2021

Διαβάστε αναλυτικά τον Οδηγό Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Το Αναδυόμενο Τοπίο Ψηφιακής Εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Υποδομών DARIAH και CLARIN» εδώ