Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με την «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 09/09/2021

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ότι η 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες αναμένεται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2021, με έναρξη υποβολής των Αιτήσεων τον Μάρτιο του 2022. H δράση αυτή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει ως στόχο την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Ο προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στο ύψος των 5.000.000 ευρώ και η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 12 έως 36 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/).
Η Προκήρυξη καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://www.elidek.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr).

 

Δείτε περισσότερα εδώ