Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων – 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 20/07/2021

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας