Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) και Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

Ημερομηνία: 11/06/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) και Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)