Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας και Διάχυσης»

Ημερομηνία: 31/05/2021

Ο παρών Οδηγός Διαχείρισης –Υλοποίησης θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών και την καταβολή της χρηματοδότησης των έργων που αξιολογήθηκαν θετικά και εντάχθηκαν στον Κατάλογο των προς χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας και Διάχυσης»