Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Ημερομηνία: 13/04/2021

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», 5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».