Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης-Υλοποίησης της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 31/03/2021

Διαβάστε εδώ την 5η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης-Υλοποίησης της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»