Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας»

Ημερομηνία: 23/03/2021

Με αφορμή τη λήξη της θητείας του Επιστημονικού του Συμβουλίου, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.–Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας», τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00-19:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη του ανεξάρτητου χαρακτήρα και των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και του έργου που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δετίο Τύπου εδώ.