Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση του Καταλόγου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 22/03/2021

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Καταλόγου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»