Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαδικτυακή Ημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – ‘Ενας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας»

Ημερομηνία: 16/03/2021

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.ΔΕ.Κ) με αφορμή τη λήξη της θητείας του Επιστημονικού του Συμβουλίου, σας   π  ρ ο σ κ α λ ε ί  στην ημερίδα με θέμα  «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. –  ‘Ενας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας». Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 29  Μαρτίου 2021 & ώρα 16:00-19:00.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη του ανεξάρτητου χαρακτήρα & των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς & του έργου που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του.

Προκειμένου να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε την ημερίδα παρακαλούμε επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://nowcongress.gr/elidek

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ