Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις – 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 03/02/2021

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών εδώ