Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης της 2ης Προκήρυξης «Επιστήμη & Κοινωνία» «Αίεν Αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου»

Ημερομηνία: 02/02/2021

Για να διαβάσετε την 1η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης της 2ης Προκήρυξης «Επιστήμη & Κοινωνία» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» παρακαλώ πατήστε εδώ.