Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γεφυρώνει την έρευνα και την επιχειρηματικότητα με τη διαδικτυακή ημερίδα «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»

Ημερομηνία: 02/02/2021

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με αθρόα συμμετοχή ενδιαφερομένων η διαδικτυακή ημερίδα «Το επόμενο βήμα: Δημιουργία και Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων», στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, ερευνητές, εκπρόσωποι οργανισμών, καθώς και ωφελούμενοι των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Στόχος ήταν η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδότησης/νέων επιστημόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., των εκπροσώπων των φορέων επιχειρηματικότητας καθώς και των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνάμεων, με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίου Τύπου για την Ημερίδα εδώ.