Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφράσεων κειμένων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 19/01/2021

Tο Ελληνικό ‘Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών μεταφράσεων κειμένων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση(αρχείο pdf)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς(αρχείο word)