Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»

Ημερομηνία: 05/01/2021

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σας προσκαλεί στη Διαδικτυακή Ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων» την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στις 11:00 π.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδότησης/νέων επιστημόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., των εκπροσώπων των φορέων επιχειρηματικότητας καθώς & των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνάμεων, με σκοπό τη δημιουργία & ανάπτυξη νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο πάνελ θα φιλοξενηθούν διακεκριμένοι Aκαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, Eρευνητές, εκπρόσωποι Oργανισμών, καθώς & ωφελούμενοι των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για να εγγραφείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στην Ημερίδα παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://nowcongress.gr/elidek

Πρόσκληση

Πρόγραμμα