Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει να στηρίζει τις νέες και τους νέους επιστήμονες: Νέα Προκήρυξη για Μεταδιδάκτορες συνολικού προϋπολογισμού 8εκ. ευρώ

Ημερομηνία: 05/01/2021

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) συνεχίζοντας την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού δυναμικού της χώρας προχώρησε στην δημοσίευση μιας ακόμη δράσης στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου «Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει να στηρίζει τις νέες και τους νέους επιστήμονες: Νέα Προκήρυξη για Μεταδιδάκτορες συνολικού προϋπολογισμού 8εκ. ευρώ» παρακαλώ πατήστε εδώ