Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δίπλα στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας: Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και κορυφαίας τεχνολογίας

Ημερομηνία: 15/12/2020

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοίνωσε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 τα αποτελέσματα της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»(κατηγορία ΙΙΙ). Τα αποτελέσματα αφορούν σε 17 έργα για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας για τους φορείς που θα τα υποδεχθούν ενώ ο προϋπολογισμός για την αγορά αυτού του εξοπλισμού έφτασε το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου «Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δίπλα στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας: Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και κορυφαίας τεχνολογίας» παρακαλώ πατήστε εδώ.