Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εμβληματική Δράση «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» (1η Προκήρυξη)

Ημερομηνία: 09/12/2020

Κύριος στόχος της Προκήρυξης είναι η χρηματοδότηση προτάσεων με αποκλειστικό αντικείμενο τη δημόσια προβολή ερευνητικών έργων ή δράσεων σχετικών με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ειδικότερα, η Προκήρυξη στοχεύει στη χρηματοδότηση της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής ποιότητας, που με καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες για έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» παρακαλώ πατήστε εδώ.