Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εμβληματική Δράση «ΑιένΑριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» (2η Προκήρυξη)/ Από κοινού χρηματοδότηση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ημερομηνία: 09/12/2020

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος(ΙΣΝ) ένωσαν τις δυνάμεις τους, με σκοπό να ενισχύσουν νέους Έλληνες και νέες Ελληνίδες επιστήμονες και τις ερευνητικές τους δυνατότητες στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός της συνεργασίας είναι ο περιορισμός και η ενδεχόμενη αντιστροφή του φαινομένου του braindrain από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

H συνεργασία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του ΙΣΝ αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων οι οποίες βαθμολογήθηκαν με Α από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μέσω της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», αφιερωμένη στη μνήμη του πρόωρα εκλιπόντος Δρος Θεόδωρου Παπάζογλου, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πραγματοποίησή της, οι αριστούχοι/ες ερευνητές και ερευνήτριες είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις τους και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση ύψους έως και 250.000€. Ο προϋπολογισμός της δράσης αυτής ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με τα 5 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια ευρώ από δωρεά του ΙΣΝ.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης της Δράσης. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους πρώτους πέντε δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».