Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Εμβληματική Δράση «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (υπό εξέλιξη), Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» (4η Προκήρυξη)

Ημερομηνία: 09/12/2020

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, η Δράση αφορά ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.).

Τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 ή/και των επιπτώσεών της και θα επιλεγούν από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) αποτελούμενης από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στους τομείς έρευνας της Προκήρυξης και επικουρούμενης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η συνολική αρχική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών.

Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€ και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (ΑΕΙ, ΕΚ) στις 150.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι από 12έως 15μήνες.

Για να διαβάσετε περισσότερα για την 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» παρακαλώ πατήστε εδώ