Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Aνακοίνωση καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 01/12/2020

Η διαδικασία Β ́ Φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια ολοκληρώθηκε. Δημοσιεύεται ο κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια.

Για να διαβάσετε την Aνακοίνωση καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ. 8) της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» παρακαλώ πατήστε εδώ