Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»: 2η τροποποίηση του καταλόγου των προς χρηματοδότηση αιτήσεων

Ημερομηνία: 19/11/2020

O κατάλογος τροποποιείται ως προς τα κάτωθι:

Α. Την αφαίρεση αιτήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των απαραίτητων για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας δικαιολογητικών,

Β. Την τροποποίηση του συνολικού ποσού του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της υποτροφίας για τις υπ’ αριθμούς 304 και 1243 αιτήσεις.

Για να δείτε την 2η τροποποίηση του καταλόγου των προς χρηματοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» παρακαλώ πατήστε εδώ