Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 16/11/2020

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες». Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής Αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Ελλάδας). 

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» παρακαλώ πατήστε εδώ.