Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»: Επικαιροποιημένοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Ημερομηνία: 30/10/2020

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες.

Για να διαβάσετε την πλήρη ανακοίνωση των επικαιροποιημένων αποτελεσμάτων και των προσωρινών πινάκων κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7) (1η Φάση Αξιολόγησης ) της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» παρακαλώ πατήστε εδώ